Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prøveforelesning

Prøveforelesning Hulda Maria Hardardottir: Effects of sea lice treatments on salmon and non-target organisms in the environment

Hovedinnhold

Hulda Maria Hardardottir presenterer mandag 14. juni sin prøveforelesning over oppgitt emne med tittelen:

Effects of sea lice treatments on salmon and non-target organisms in the environment

Evalueringskomite: Professor Karin Pittman, forsker Dorothy J. Dankel, førsteamanuensis Tom Ole Nilsen - alle ved Institutt for biovitenskap

Prøveforelesningen er åpen for publikum, og kan følges i Zoom Webinar: https://tinyurl.com/f8k3fc5m

Velkommen!