Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Undervisning

Koronarestriksjoner i forbindelse med feltkurs

Mange av emnene ved Institutt for biovitenskap inneholder feltkurs og under koronapandemien er det knyttet en del usikkerhet til gjennomføringen av disse. På denne siden har vi prøvd å samle relevant informasjon og hvilke restriksjoner som gjelder for dere som skal reise på feltkurs i forbindelse med studieløpet deres.

Hovedinnhold

Generelt

Det er viktig å følge Folkehelseinstituttet sine retningslinjer og råd for smittevern:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
   
 • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  Bruk munnbind om det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
   
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme og du bør ta en test dersom du mistenker at du er smittet med koronaviruset.

Tiltak for å hindre smitte på feltkurs

 1. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre vaksinering når deres gruppe får tilbud om vaksine.
   
 2. Vi ber alle som skal på feltkurs om å følge lokale og nasjonale retningslinjer for å unngå smitte.
   
 3. Alle må ta en koronatest i forkant av feltkurset og kunne vise til et negativt resultat som ikke er eldre enn maks 72 timer før feltkurset starter. Se denne siden for en oversikt over Bergen kommune sine teststasjoner hvor du kan teste deg gratis (hjemmestester er ikke godt nok for denne dokumentasjonen).

  Vi anbefaler å ta testen 3 døgn før feltkurset starter for å være sikker på at resultatet er klart før feltkurset begynner.

  Dette kravet gjelder alle som skal delta på feltkurset, også for studenter som er beskyttet (tre uker eller mer siden vaksinering av første dose) og fullvaksinert (mer en to uker siden andre dose).
   
 4. Personer med symptom på luftveisinfeksjon skal ikke delta på feltkurset, men gi beskjed til administrativ ansvarlig på emnet eller studieseksjonen (studie@bio.uib.no) så fort som mulig.

Tiltak ved mistanke om smitte på feltkurset

Dersom det er mistanke om smitte på feltkurset anbefales følgende tiltak:

 1. Den eller de som har symptomer og eventuelle nærkontakter blir isolert.
   
 2. Person(er) med symptomer blir testet med hurtigtest:

  a. Ved negativt testresultat (ikke bekreftet koronasmitte): person(er) isolerer seg så lenge den/de har symptomer.

  b. Ved positivt testresultat (bekreftet koronasmitte): person(er) holder seg isolert og hjemtransport blir arrangert dersom mulig. Ved hjemkomst anbefales ny koronatest for å bekrefte koronasmitte. Meld i fra til UiB om koronasmitte.

  Vurdering om hele eller deler av feltkurset skal avlyses (dersom alle er beregnet som nærkontakter) eller om resten av feltkurset kan gjennomføres. 

Egne retningslinjer for tokt

Havforskningsinstituttet har i tillegg egne retningslinjer for tokt og alle må fylle ut et eget Self Assessment-skjema før ombordstigning (skjemaet er lenket på siden med retningslinjer for tokt).