Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Rosa Helena Escobar Lux

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"The effects of the chemotherapeutants hydrogen peroxide, deltamethrin and azamethiphos on non-target crustaceans"

Opponenter:

  1. Professor Marc Costello, Nord University
  2. Senior Scientist Marianne Frantzen, Akvaplan-niva

Leder av komiteen

Professor Anders Goksøyr

Disputasleder

Professor Dag L. Aksnes

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.