Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputas

Disputas, Marion Lebouvier: Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone Nematostella vectensis

Hovedinnhold

Marion Lebouvier forsvarer mandag 20. september sin avhandling for ph.d.-graden ved Unversitetet i Bergen, med tittelen:

Food uptake, lipid transport and vitellogenesis in the sea anemone Nematostella vectensis

Avhandling og disputas evalueres av følgende komité

  • Professor Volker Hartstein, University of California Los Angeles, USA
  • Associate Professor Tamar Lotan, University of Haifa, Israel
  • Førsteamanuensis Aurélia E. Lewis, UiB

Disputasleder: Professor Hee Chan Seo, University of Bergen

Disputasen er åpen for publikum, og finner sted digitalt på Zoom Webinar:  https://tinyurl.com/35zashvf

Velkommen!