Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Emmanuel Edouard Moutoussamy

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Computational Close-up on the Interactions Between Phospholipases and Choline-containing Lipids "

Opponenter:

  1. Professor Catherine Etchebest, Université Paris-Diderot
  2. Professor Michele Caschella, University of Oslo

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Evgeny Onishchenko

Disputasleder

Professor Kari Espolin Fladmark

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.