Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Espen Bariås

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Lipid characterisation of a neuronal cell model and insight into effect of the bilayer on alpha-synuclein interaction, misfolding and aggregation"

Opponenter:

  1. Professor Turid Rustad, Institutt for bioteknologi og matvitenskap (NTNU)
  2. Dr Smirnova Vytautas, Institute of Biotechnology Vilnius University

Leder av komiteen

Professor Fabian Rentzsch

Disputasleder

Førsteamanuensis Sushma Nagaraja Grellscheid

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.