Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Prøveforelesning Florian Muthreich: Biomarkers in palaeoecology; new techniques and their potential to cross the ecological/palaeoecological divide

Hovedinnhold

Florian Muthreich presenterer fredag 15. oktober sin prøveforelesning for ph.d.-graden med tittelen:

Biomarkers in palaeoecology; new techniques and their potential to cross the ecological/palaeoecological divide

Prøveforelesningen evalueres av følgende komité: professor Anne Elisabeth Bjune, professor John Arvid Grytnes, forsker Joshua Lynn

Prøveforelesningen er åpen for alle interesserte.

Velkommen!