Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Publikasjon

UBs tjenester knyttet til open access publisering, datahåndtering m.m.

Hovedinnhold

Universitetsbiblioiteket kjem til BIO 30. november for å orientere som dei tenestane dei kan tilby i høve til fri tilgang til publikasjonar, forskingsdata og god datahandteringspraksis.

Blant tenestane som blir presentert er:

· Open tilgang til vitskaplege publikasjonar (stønad til opa publisering, open access-avtalar, krav frå finansieringskjelder (Plan S), retningslinjer ved UiB) 

· FAIR datahandtering og open tilgang til forskingsdata (krav frå finansieringskjelder, datahandteringsplanar, datadokumentasjon og metadata, arkivering og gjenbruk av FAIR forskingsdata, citable code)

· Publiseringsstrategiar (status for open publisering, synleggjering av eiga forsking og evaluering på bakgrunn av open vitskap)