Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Rebecca Marie Ellul: Fish vaccines -strategies, challenges and future perspectives

Hovedinnhold

Fredag 27. november presenterer Rebecca Marie Ellul denne forelesningen over oppgitt emne som en del av forsvaret av doktorgraden ved UiB.  Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Forelesningen evalueres av følgende komité:

Aina-Cahtrine Øvergård, Tom Ole Nilsen og Ruth-Anne Sandaa, alle ved Institutt for biovitenskap

Velkommen!