Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Monica Kalberg: Fysiologisk effekt på laks (Salmo salar) og lus (Lepeophtheirus salmonis) ved bruk av ferskvanns- og saltvannsbehandling under avlusing.

Hovedinnhold

Monica Kalberg presenterer torsdag 16. desember sin masteroppgave i biologi med tittelen:

Fysiologisk effekt på laks (Salmo salar) og lus (Lepeophtheirus salmonis) ved bruk av ferskvanns- og saltvannsbehandling under avlusing.

Veiledere:

  • Sten Ivar Siikavuopio (Nofima Tromsø)
  • Stein Harris Olsen (Nofima Tromsø)
  • Instituttkontakt: Sigurd Stefansson (UiB)

Alle interesserte er hjertelig velkomne!