Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Erik Bjorvand: Challenge with HPRΔ Infectious salmon anaemiavirus (ISAV) in Arctic char (Salvelinus alpinus): Comparing mortality, growth, susceptibility, and virus shedding in parr of Arctic char (Salvelinus alpinus) and At

Hovedinnhold

Erik Bjorvand presenterer tirsdag 30. november sin avhandling for mastergraden i biologi med tittelen:

Challenge with HPRΔ Infectious salmon anaemiavirus (ISAV) in Arctic char (Salvelinus alpinus): Comparing mortality, growth, susceptibility, and virus shedding in parr of Arctic char (Salvelinus alpinus) and Atlantic salmon (Salmo salar).

Veiledere:

  • Søren Grove, Havforskningsinstituttet
  • Craig Morton, Havforskningsinstituttet
  • Mark Powell, Institutt for biovitenskap

Presentasjonen er åpen for alle interesserte.  Velkommen!