Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Stian Thorsen: : A study of the kleptoparasitic relationship between Somateria mollissima and Larus argentatus in Solheimsviken, Bergen

Hovedinnhold

Mandag 6. desember presenterer Stian Thorsen sin oppgave for mastergraden i biologi.  Presentasjonen er åpen for publikum, alle interesserte er hjertelig velkomne.

Veileder

Øystein Varpe (UiB)

Eksamenskomite

  • Ekstern sensor: Geir Systad (NINA)
  • Intern sensor: Adele Mennerat