Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Aksel Nytun Forshei

Oppgavens tittel: Utilization of dietary minerals in Atlantic salmon fed blue mussel silage

Hovedinnhold

Aksel Nytun Forshei presenterer 18. januar sin oppgave for mastergraden i biologi.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte.

Veiledere

Antony J. Prabhu Philip, Havforskningsinstituttet (HI)

Erik-Jan Lock, HI/UiB

Sofie Remø, HI

 

Eksamenskommisjon

Ekstern sensor: Katerina Kousoulaki, Nofima

Intern sensor: Mikko Heino, Institutt for biovitenskap