Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prøveforelesning

Bjørg Kristine Hundal: Cardiac health in farmed Atlantic salmon

Hovedinnhold

Velkommen til Bjørg Kristine Hundals prøveforelesning onsdag 1. juni.  Prøveforelesningen er en obligatorisk del av forsvaret av ph.d.-graden.

Evalueringskomité: Professor Anne-Katrine Lundebye , Professor Sigurd Stefansson, Seniorforsker Sonnich Meyer

Forelesningen er åpen for alle interesserte.  Velkommen!