Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Thomas L Clegg

Thomas L Clegg disputerer 27.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Estimating unreported catches in Norwegian fisheries"

Opponenter:

  1. Forsker Lisa Borges, FISHFIX/Marine and Environmental /Sciences Centre Universidade dos Açores
  2. Forsker Gjert Endre Dingsør, Fiskebåt, Havfiskeflåtens organisasjon

Leder av komiteen

Professor Jarl Giske

Disputasleder

Professor Mikko Heino

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Pressemelding

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/155026/bedre-estimater-urapportert-fangst-i-norske-farvann

Åpent for alle interesserte.