Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Ragnhild Beck Hestness: Mapping and characterization of the clock genes arntl1a and arntl1b in Atlantic salmon (Salmo salar)

Hovedinnhold

21. juni presenterer Ragnhild Beck Hestness sin masteroppgave i biologi med tittelen:

Mapping and characterization of the clock genes arntl1a and arntl1b in Atlantic salmon (Salmo salar)

Presentasjonen er åpen for publikum, alle interesserte er velkomne.

Veiledere:

Hovedveileder: Mariann Eilertsen (UiB)

Medveileder: Jon Vidar Helvik  (UiB)

Eksamenskommisjon:

Ekstern sensor: Øyvind Drivenes (HVL)

Intern sensor: Anders Goksøyr (UiB)