Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Jonette Larsen Eckholdt: An Evaluation of the Ecological Status Based on Soft-Bottom Surveys and the Distribution of Leptosynapta sp. in Kviturspollen

Hovedinnhold

21. juni presenterer Jonette Larsen Eckholdt sin masteroppgave i biologi med tittelen:

An Evaluation of the Ecological Status Based on Soft-Bottom Surveys and the Distribution of Leptosynapta sp. in Kviturspollen 

Presentasjonen er åpen for publikum, alle interesserte er velkomne.

Veiledere:

Hovedveileder: Jon Hestetun (NORCE)

Medveileder: Thorolf Magnesen, Henrik Glenner.  (UiB)

Eksamenskommisjon:

Ekstern sensor: Bernt Ryland Olsen (HVL)

Intern sensor: Anne Gro Salvanes (UiB)