Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Kjetil Grotle Rundereim: Mapping and characterization of the clock genes arntl1a and arntl1b in Atlantic salmon (Salmo salar)

Hovedinnhold

23. juni presenterer Kjetil Grotle Rundereim sin masteroppgave i biologi med tittelen:

Mapping and characterization of the clock genes arntl1a and arntl1b in Atlantic salmon (Salmo salar)

Presentasjonen er åpen for publikum, alle interesserte er velkomne.

Veiledere:

Hovedveileder: Lucas Jeno (UiB)

Medveileder: John-Arvid Grytnes  (UiB)

Eksamenskommisjon:

Ekstern sensor: Bård Knutsen (NTNU)

Intern sensor: Marina Hirnstein (UiB)