Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Ruben Schelbre Thormodsæter: The Observed, the Hidden and the Dark - Investigating the relationship between dark diversity and seed banks of alpine grasslands in Western Norway

Hovedinnhold

Ruben Schelbre Thormodsæter  presenterer 23. juni sin masteroppgave i biologi.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte og foregår digitalt, i Zoom.  Interesserte kan kontakte Kjerstin Nilsen Nøkling for lenke. 

Veiledere:

Hovedveileder: Vigdis Vandvik (UiB)

Eksamenskommisjon:

Ekstern sensor: Riin Tamme (HVL)

Intern sensor: Jorunn Egge (UiB)