Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Nathalie Sortland og Tonje Ailin Lokøy

Oppgavens tittel: Studenters opplevelse av meningsskapende samsvar. En kvalitativ studie av studenters erfaringer med biologiemner ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Nathalie Sortland og Tonje Ailin Lokøy presenterer 28. juni sin masteroppgave.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte og foregår digitalt, i Zoom.  Interesserte kan kontakte Kjerstin Nilsen Nøkling for lenke. 

Veiledere:

Hovedveileder: Jorun Nylen og Christian Bianchi Strømme (UiB)

Eksamenskommisjon:

Ekstern sensor: Alexander Strømme (NTNU)

Intern sensor: Jon-Arvid Grytnes (UiB)