Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Ferenc Tibor Kagan

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Maternal gene evolution from a comparative perspective"

Opponenter:

  1. Dr. Margarida Cardoso Moreira, The Francis Crick Institute, United Kingdom
  2. Dr. Bastian Fromm, University of Tromsø, Norway

Leder av komiteen

Professor Fabian Rentzsch

Disputasleder

Professor Øyvind Halskau

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.