Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Master's presentation

Lars Martin Myhre: Investigating the Potential Introduction of Round Goby Neogobius melanostomusin Norwegian Ecosystems by ImplementingSpecies Specific eDNA-sampling

Lars Martin Myrhre will present his master's thesis on Friday September 30th 2022 to obtain his degree Master of Science in Marinebiology

Hovedinnhold

Supervisors:

Main supervisor: Vivian Husa (IMR)
Co supervisor: Rudolf Svensen (Museum Stavanger), Thomas Dahlgren (NORCE) og Henrik Glenner (UiB)

Exam committee

External examiner: Bernt Rydland Olsen, Høgskulen på Vestlandet

Internal examiner: Arild Folkvord, Universitetet i Bergen