Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Digestibility, growth, health, and fillet quality in Atlantic salmon when fed diets with differently processed black soldier fly larvae meal

Velkommen til ph.d. midtveisevaluering for Gopika Radhakrishnan

Hovedinnhold

Gopika Radhakrishnan presenterer onsdag 19. oktober status for sitt doktorgradsprosjekt.  Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen og er åpen for alle interesserte.

Veiledere: Ikram Belghit (Havforskningsinstituttet, HI), Erik-Jan Lock (HI), Antony Jesu Prabhu Philip (HI)

Evalueringspanel: Professor II Bjørn Tore Lunestad, Professor II Rune Waagbø