Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Agents of natural selection in Lepeophtheirus salmonis

Velkommen til ph.d.-midtveisevaluering for Alexius Folk

Hovedinnhold

Alexius Folk presenterer fredag 21. oktober status for sitt doktorgradsprosjekt.  Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen, og er åpen for alle interesserte.

Veiledere: Adele Mennerat og Mikko Heino,  begge ved Institutt for biovitenskap

Evalueringspanel: Professor Dag Aksnes Professor Jarl Giske