Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Ragnhild Gya

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Disentangling effects and context dependencies of climate change on alpine plants"

Opponenter:

  1. Førsteamanuensis Anu Eskelinen, University of Oulu
  2. Førsteamanuensis Johan Dahlgren, University of Southern Denmark

Leder av komiteen

Professor John-Arvid Grytnes

Disputasleder

Professor Anne E. Bjune

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.