Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prøveforelesning

Prøveforelesning, Mathilde Lindivat: Opportunities and challenges in using flow cytometry for studies on farmed fish

Posteroppslag om forelesningen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Velkommen til denne prøveforelesningen som er en obligatorisk del av forsvaret av doktorgraden ved UiB. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Evalueringskomite

Førsteamanuensis Anita Rønneseth, professor Gyri T. Haugland, professor Håkon Dahle, alle ved Institutt for biovitenskap.

Velkommen!