Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prøveforelesning

Camila Pacheco Riano: Climate change impacts of tropical biodiversity

Posteroppslag om prøveforelesningen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Velkommen til Camila P. Rianos forelesning over selvvalgt emne som er åpen for alle interesserte.

Evalueringskomite:

Førsteamanuensis Alistair Seddon, førsteamanuensis Peter Manning

Velkommen!