Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Masterpresentasjon Nora Stampe

Diet variability in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) in Kongsfjorden in relation to ongoing environmental changes

Posteroppslag om presentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Nora Stampe presenterer tirsdag 13. desember sin oppgave for mastergraden i biologi.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte.

Oppgavens tittel: Diet variability in black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) in Kongsfjorden in relation to ongoing environmental changes

Veiledere: Øystein Varpe (UiB) og Geir Wing Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt)
 

Ekstern sensor: Johanna Aarflot (HI)
Intern sensor: Adele Mennerat (UiB)

Velkommen!