Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prøveforelesning

Ph.d. prøveforelesning Varunjikar Madhushri Shrikant

Environmental DNA (eDNA): what is it and how can it be used in environmental monitoring and biodiversity studies?

Bilde av en akademisk hatt med dusk og et diplom
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Velkommen til Varunjikar Madhushri Shrikans prøveforelesning over oppgitt emne.  Prøveforelesningen er en obligatorisk del av forsvaret av doktorgraden ved Universitetet i Bergen.  Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Tittel

Environmental DNA (eDNA): what is it and how can it be used in environmental monitoring and biodiversity studies?

Evalueringskomite

Professor Kari Espolin Fladmark, Professor Anders Goksøyr, Professor Ivar Rønnestad

Velkommen!