Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon

Anders Bergaas "Prolin sin rolle i osmoregulering hos lakselus (Lepeophtheirus salmonis)".

Anders Bergaas vil presentere sin masteroppgave fredag 24. mars for å oppnå en master i fiskehelse.

Hovedinnhold

Veiledere

Hovedveileder: Frank Nilsen (BIO) 

Medveileder: Andreas Borchel (BIO)
 

Eksamenskommisjon

Ekstern sensor: Øyvind Vågnes (Blue analytics) 

Intern sensor: Christiane Eichner(BIO)

 

Tid: Fredag 24. mars 2023, kl. 10:15 - 10:45

Sted: K3+K4