Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. midtveispresentasjon Ruben Javier-Lopez

Posteroppslag om presentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ruben Javier-Lopez presenterer torsdag 30. mars status for sitt doktorgradsprosjekt med tittelen:

Thermophilic break-down of feather keratin

Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av ph.d.-graden.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte.

Veiledere

Nils Kåre Birkeland, Catherine Boccadoro

Evalueringspanel

Professor Gunnar Bratbak, Professor Ruth-Anne Sandaa

Velkommen!