Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputas

Disputas : Laura Camila Pacheco Riaño

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Unravelling the complexity of plant community responses to climate change"

Opponenter:

  1. Professor Kari Anne Bråthen , UiT- her Arctic University, Norge
  2. Førsteamanuensis Naia Morueta-Holme , University of Copenhagen, Danmark

Leder av komiteen

Professor Peter Manning

Disputasleder

Instituttleder Ørjan Totland

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.