Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nye mastergrader

Masterpresentasjoner onsdag 14. juni

Posteroppslag om presentasjonene
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Under finner du en liste over våre masterkandidater som presenterer masteroppgaven sin som en del av avsluttende eksamen for mastergraden.  Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

 

10.00-10.30 Jana Vázquez Navarro (masterprogram i molekylærbiologi)

Sted: Zoom

Tid: 10.00-10.30

Oppgavetittel: Expression changes in BRCA1a and BRCA1b transcripts in response to PARP inhibition

Zoom-lenke: Kontakt Linda Hjørnevik.

Veiledere:

Hovedveileder: Stian Knappskog (Klinisk institutt 2)

Medveileder: Liv Gansmo (Klinisk institutt 2)

Kommisjon:

Ekstern sensor: Kristian Starheim (NTNU)

Intern sensor: Øyvind Halskau (BIO)

 

10.15-10.45 Hannah Sønsteng Røkke (masterprogram i biologi)

Sted: Seminarrom K3, Biologen Blokk B (Thormøhlensgt 53B)

Oppgavetittel: Genotype-dependent growth and selection of spring- and autumn hatched Atlantic herring larvae, Clupea harengus, reared at different temperatures and light regimes

Veiledere

Hovedveileder: Arild Folkvord (UiB)

Medveileder: Florian Berg (Havforskningsinstituttet, HI), Gaute Seljestad (UiB)

Kommisjon

Ekstern sensor: Petter Fossum 

Intern sensor: Mikko Heino

 

13.15-13.45 Lily Vågnes Meyer (profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin)

Sted: Seminarrom K3/K4, Biologen Blokk B (Thormøhlensgt 53B)

 

Oppgavetittel: An investigation into ulcerative disease in farmed Atlantic salmon in Region X, Los Lagos, Chile

Veiledere

Hovedveileder: Sverre Bang Småge (Cermaq)

Medveileder: Are Nylund (UiB)

Kommisjon

Ekstern sensor: Stein Mortensen (HI)

Intern sensor: Christiane Eichner (UiB)

13.15-13.45 Martin Bua Rønhovde (integrert masterprogram i havbruk)

Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51

Oppgavetittel: RNA-seq Analyses Reveal Variations in Gene Expression in Response to Temperature and Photoperiod among Different Saccharina latissima Cultures from the Norwegian Coast.

Veiledere

Hovedveileder: Håkon Dahle

Medveiledere: Inga Kjersti Sjøtun, David William Peter Dolan and Catia Monteiro (CIBIO)

Kommisjon

Intern sensor: Tina Kutti (HI)

Internal examiner: Jon Vidar Helvik

14.15-14.45 Ingvild Marie Riska (masterprogram i biologi)

Sted: Seminarrom K1, Biologen Blokk A (Thormøhlensgt 53A)

Oppgavetittel: A Modelling Study of the Sampling Bias Introduced by Artificial Light on Marine Organisms During the Polar Night.

Veiledere

Hovedveileder: Tom J. Langbehn, UiB

Medveileder: Øystein Varpe og Anders Opdal, begge UiB

Kommisjon

Ekstern sensor: Nils Olav Handegard (HI)

Intern sensor: Jarl Giske (UiB)