Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nye mastergrader

Masterpresentasjoner torsdag 15. juni

Hovedinnhold

Under finner du en liste over våre masterkandidater som presenterer masteroppgaven sin som en del av avsluttende eksamen for mastergraden.  Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

10.15-10.45 Miranda Huitfeldt Aspelund (masterprogram i biologi)

Sted: Zoom - kontakt Ingvil Roosendaal Sahr (Ingvil.Sahr@uib.no) for å få lenken

Oppgavetittel: The Biological Potential for Sustainable Utilisation of Bycatch Species in Norwegian Fisheries

Veiledere:

Hovedveileder: Kjell Nedreaas, (Havforskningsinstituttet, HI)

Medveileder: Tom Clegg, Tom Williams (begge HI)

Kommisjon:

Ekstern sensor: Torstein Pedersen (UiT)

Intern sensor: Tom Langbehn (UiB)

10.15-10.45 Georg Jarand Hollevik (profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin)

Sted: Konferanserom A, VilVite (Thormøhlensgt 51)

Oppgavetittel: Microectoparasites (trichodinids, Ichthyobodo) on farmed Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus): identification, natural reservoirs and control

Veiledere

Hovedveileder: Egil Karlsbakk

Medveileder: Kjetil Solheim

Kommisjon

Ekstern sensor: Stein Mortensen

Intern sensor: Hege Hellberg

13.00-13.30 Annika Sem Sippel Krill (masterprogram i molekylærbiologi)

Sted: Inkubatoren (Thormøhlensgt. 55, Bioblokken, 4. etg, rom 439C1)

Oppgavetittel: Advanced CRISPR-Cas9 techniques for modulation of non-coding disease-associated genetic variants

Veiledere:

Hovedveileder: Jan Inge Bjune (Klinisk institutt 2)

Medveileder: Simon E. Nitter Dankel (Klinisk institutt 2)

Kommisjon:

Ekstern sensor: Rolf B. Edvardsen (HI)

Intern sensor: Hee-Chan Seo (BIO)