Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nye mastergrader

Masterpresentasjoner fredag 16. juni

Posteroppslag om presentasjonene
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Under finner du en liste over våre masterkandidater som presenterer masteroppgaven sin som en del av avsluttende eksamen for mastergraden.  Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

10.15-10.45 Vegard Sellin (masterprogram i biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi)

Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51

Tittel på oppgaven: Diet of Eurasian Otter (Lutra lutra) in three rivers in Western Norway

Veiledere:

Hovedveileder: Gaute Velle - NORCE
Medveiledere: Jiska van Dijk, NINA, Marius Kambestad, NORCE

 

Kommisjon:

Ekstern sensor: Arild Landa, NINA
Intern sensor: Mikko Heino Institutt for Biovitenskap

 

10.15-10.45 Sandra Tysse (profesjonsstudium i fiskehelse-akvamedisin)

Sted: Seminarrom K1/K2, Biologen Blokk A (Thormøhlensgt 53A)

Oppgavetittel: The effects of photoperiod: Investigating the role of tshbb in early maturation in male Atlantic salmon (Salmo salar) at three different body sizes during photoperiod treatments during freshwater stages of development.

Veiledere

Hovedveileder: Mitchell Stewart Fleming
Medveileder: Sigurd Olav Handeland

 

Kommisjon

Ekstern sensor: Kjetil Hodne
Intern sensor: Mariann Eilertsen

10.15-10.45 Thorvald Bø (profesjonsstudium i fiskehelse-akvamedisin)

Sted: Seminarrom K3/K4 , Biologen Blokk B (Thormøhlensgt 53B)

Oppgavetittel: ´Pasteurella atlantica genomovar salmonicida´ – studier av overlevelse, evne til biofilmdannelse og antibiogram.

Veiledere

Hovedveileder: Duncan Colquhoun
Medveileder: Hanne Nilsen

Kommisjon

Ekstern sensor: Nina Sandlund
Intern sensor: Anita Rønneseth

 

10.15-10.45 Susanne Zazzera (masterprogram i biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi)

Sted: Konferanserom C, VilVite, Thormøhlensgt 51

Oppgavetittel: Bumble bee (Bombus) communities in open and overgrown heathlands in Nordhordland UNESCO Biosphere, Vestland, Norway

Veiledere:

Hovedveileder: Inger Elisabeth Måren (Institutt for biovitenskap)
Medveiledere: Bjørn Arild Hatteland (NIBIO), Ieva Rozite-Arina (Institutt for biovitenskap)

Kommisjon:

Ekstern sensor: Tessa Barman (NINA Bergen)
Intern sensor: Alistair Seddon 

 

11.15-11.45 Illona Lorraine Nicolaysen (integrert masterprogram i havbruk)

Sted: Zoom, kontakt hilde.armo@uib.no for lenke

Oppgavetittel: Stress Responses and Gut Health of Post-Smolt Atlantic salmon (Salmo salar) Exposed to Chronic Sub-Lethal Level of Hydrogen Sulphide in a Recirculating Aquaculture System.

Veiledere

Hovedveileder: Carlo C. Lazado (Nofima)

Medveileder: Kevin T. Stiller (Nofima) og Ståle Ellingsen (UiB)

Kommisjon

Ekstern sensor: Manuel Gesto (DTU Aqua)

Intern sensor: Albert Imsland

13.00-13.30 Mari Hamre Bu (masterprogram i molekylærbiologi)

Sted: Inkubatoren (Thormøhlensgt. 55, Bioblokken, 4. etg, rom 439C1)

Oppgavetittel: Functional and molecular characterisation of a unique double homozygous variant causing ABCA4-related retinopathy

Veiledere:

Hovedveileder: Per Morten Knappskog og Eirik Bratland (Klinisk instiutt 2)
Medveiledere: Sigrid Aslaksen (Klinisk institutt 2)

 Kommisjon:

Ekstern sensor: Kjersti Mezeth (Equinor)
Intern sensor: Evgeny Onishchenko (BIO)

 

14.15-14.45 Vebjørn Kveberg Opsanger (masterprogram i biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi)

Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51

Tittel på oppgaven: The effect of supersaturation on benthic invertebrates in two Norwegian rivers

Veiledere:

Hovedveileder: Gaute Velle, UiB/NORCE
Medveiledere: Robert Lennox, NORCE

 

Kommisjon:

Ekstern sensor: Geir Helge Johnsen Rådgivende biologer
Intern sensor: Selina Våge

14.15-14.45 Kim-Even Boberg Stordalen (profesjonsstudium i fiskehelse-akvamedisin)

Sted: Seminarrom K3/K4 , Biologen Blokk B (Thormøhlensgate 53B)

Oppgavetittel: Vintersår hos atlantisk laks

Veiledere

Hovedveileder: Are Nylund
Medveileder: Sverre Bang Småge

 

Kommisjon

Ekstern sensor: Øyvind Vågnes
Intern sensor: Aina-Cathrine Øvergård

 

 

14.15-14.45 Maximilian Ratusinski (masterprogram i biologi - Fiskeribiologi og forvaltning)

Sted: Konferanserom C, 2. etg., Vitensenteret VilVite, Thormøhlens gate 51: https://link.mazemap.com/TBqU6DGT 

Oppgavetittel: Exploring balanced harvest patterns in a multispecies small-scale fishery in Zanzibar

Veiledere

Hovedveiledere: Jeppe Kolding (UiB-BIO), Ian Bryceson (prof. emeritus, NMBU)

Kommisjon

Ekstern sensor: Terje Jørgensen (HI)
Intern sensor: Kjersti Sjøtun (UiB-BIO)