Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nye mastergrader

Masterpresentasjoner mandag 19. juni

Hovedinnhold

Under finner du en liste over våre masterkandidater som presenterer masteroppgaven sin som en del av avsluttende eksamen for mastergraden.  Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

9.00-9.30 Maria Steinseide og Marte Henriksen (lektorprogrammet, biologi)

Sted: Zoom - kontakt kjerstin.nilsen@uib.no for lenke

Oppgavetittel: Forståelse av naturlig seleksjon - En kvantitativ undersøkelse av elever og studenters utbredte misoppfatninger innen naturlig seleksjon ved bruk av Diagnostisk Test av Naturlig Seleksjon (CINS)

Veiledere:

Hovedveileder: Jorun Nylehn, Institutt for Biovitenskap

Medveiledere: Ragnhild Gya, Institutt for Biovitenskap

Kommisjon:

Ekstern sensor: Bård Knutsen, NTNU

Intern sensor: Christian Bianchi Strømme, Institutt for Biovitenskap

10.15-10.45 Mimi Maria Stokkeland (masterprogram i biologi - marinbiologi)

Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51 https://link.mazemap.com/pgbvzGG9

Oppgavetittel: Improved stock estimation for Iceland scallops (Chlamys islandica) in the Svalbard area

Veiledere

Hovedveileder: Fabian Zimmermann (Havforskningsinstituttet, HI)

Intern medveileder: Katja Enberg (UiB-BIO)

Medveileder: Jan Sundet (HI)

Kommisjon

Ekstern sensor: Ellen Grefsrud (IMR)

Intern sensor: Jarl Giske (UiB-BIO)

10.15-10.45 Nora Lysø (integrert master i havbruk)

Sted: Zoom - kontakt hilde.armo@uib.no for lenke

Oppgavetittel: Skåring av velferd hos atlantisk laks (Salmo salar L.) i nedsenkede kommersielle merder.

Veiledere

Hovedveileder: Tom Ole Nilsen (UiB)

Med-veileder: Frode Oppedal (HI)

Kommisjon

Ekstern sensor: Jelena Kolarevic (UiT)

Intern sensor: Anita Rønneseth

10.15-10.45 Sofie Nordaune Garnes-Gutvik (profesjonsstudiet i fiskehelse)

Sted: Zoom - kontakt hilde.armo@uib.no for lenke

Oppgavetittel: Investigating how the pressure shock treatment affects the welfare and development of triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.).

Veiledere

Hovedveileder: Alison Harvey (HI)

Medveileder: Monica F. Solberg (HI) og Frank Nilsen (UiB)

Kommisjon

Ekstern sensor: Elisabeth Ytteborg (Nofima)

Intern sensor: Enrique Pino Martinez

10.15-10.45 Torlaug Storhaug Auestad (masterprogram i biologi - fiskeribiologi og forvaltning)

Sted: Seminarrom K3, B-blokken, Biologen, Thormøhlensgt 53B  https://link.mazemap.com/0fgdMVAI 

Oppgavetittel: Diet variation in Barents Sea haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Veiledere

Hovedveileder: Edda Johannesen (HI)

Medveileder/instituttkontakt: Arild Folkvord (BIO) 

Kommisjon

Ekstern sensor: Petter Fossum (HI/pensjonist)

Intern sensor: Espen Johnsen (HI, BIO)

11.15-11.45 Johanne Kleppe (masterprogram i biologi - havbruksbiologi)

Sted: Zoom - kontakt Ingvil.Sahr@uib.no for lenke

Oppgavetittel: Behavioral and depth preference for wrasse (Labridae) used as cleaner fish in salmon aquaculture

Veiledere

Hovedveileder: Lena Geitung (HI)

Intern medveileder: Albert Imsland (BIO/Akvaplan-NIVA)

Medveileder: Frode Oppedal (HI)

Kommisjon

Ekstern sensor

Grete Hansen Aas (NTNU Ålesund)

Audrey Geffen (BIO)

13.00-13.30 Rune Navarsete (masterprogram i molekylærbiologi)

Sted: Inkubatoren (Thormøhlensgt. 55, Bioblokken, 4. etg, rom 439C1)

Tid: 13.00-13.30

Oppgavetittel:  Investigations of the CEL VNTR by cellular experiments and in silico analyses

Veiledere:

Hovedveileder: Anders Molven (Klinisk institutt 1)
Medveiledere: Karianne Fjeld  (Klinisk institutt 1) og Nathalie Reuter (Kjemisk institutt)

Kommisjon:

Ekstern sensor: Gry Sjøholt (HVL)
Intern sensor: Hee-Chan Seo (BIO)

13.15-13.45 Martine Signe Andalsvik (profesjonsstudiet i fiskehelse - akvamedisin)

Sted: Konferanserom A, VilVite, Thormøhlensgt 51 https://link.mazemap.com/kiNPLF7t

Oppgavetittel: Optimalisering av vektordesign for en mukosal DNA-vaksine mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) i laks (Salmo salar).

Veiledere

Hovedveileder: Aina-Cathrine Øvergård

Medveileder: Helena Marie Doherty Midtbø

Kommisjon

Ekstern sensor: Craig Morton

Intern sensor: Tom Ole Nilsen

14.15-14.45 Olina Skorá (masterprogram i biologi - havbruksbiologi)

Sted: Seminarrom K3, B-blokken, Biologen, Thormøhlensgt 53B  https://link.mazemap.com/0fgdMVAI 

Oppgavetittel: Ammonia oxidation and oxygen consumption rate measurements in RAS at different alkalinities

Veiledere

Hovedveileder: Håkon Dahle (BIO/CBU, UiB)

Medveileder: Marie Aline Montjourides (BIO/CBU, UiB)

Kommisjon

Ekstern sensor: Bent Rydland Olsen (HVL)

Intern sensor: Kjersti Sjøtun (BIO/CBU, UiB)