Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Lotta Anni Ingeborg Landor

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"At what cost? Attempting to quantify cost of resistance in bacterium-phage interactions"

Opponenter:

  1. Professor Brendan Bohannan, University of Oregon
  2. Førsteamanuensis Alexis Pasulka, California Polytechnic State University

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Anita Rønneseth

Disputasleder

Instituttleder Ørjan Totland

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.