Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Ph.d. prøveforelesning, Lotta Landor

Posteroppslag om prøveforelesningen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forelesningen er åpen for alle interesserte.  Velkommen!

 

Forelesningens tittel

Single-cell methods in microbiology - Current state and remaining challenges 

Evalueringskomité

Førsteamanuensis Anita Rønneseth, Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor Håkon Dahle, BIO

Professor Ruth-Anne Sandaa, BIO