Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Presentasjon av masteroppgave, Sebastian Braathen

Presentasjonen er åpen for alle interesserte. Velkommen!

Posteroppslag om presentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Oppgavens tittel

Vgll3 knockout as a means to delay male maturity during large smolt production of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

 

Veiledere

Hovedveileder: Erik Kjærner-Semb (HI)

Medveiledere: Thomas Fraser (HI), Anna Wargelius (HI), Tom Ole Nilsen (UiB)

 

Eksamenskommisjon

Ekstern sensor: Ian Mayer (NMBU)

Intern sensor: Egil Karlsbakk