Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Ph.d. prøveforelesning, Henrik Høiberg Jessen

Hovedinnhold

Evolutionary adaptations to anthropogenic changes: genetic evidence from the wild

Evalueringskomité

Førsteamanuensis Adele Mennerat, Professor Øystein Varpe, Professor Øyvind Fiksen

Forelesningen er åpen for alle interesserte.  Velkommen!