Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. midtveisevaluering, Trong Thuc Nguyen: Diversity of biosynthetic gene clusters and antimicrobial peptides in Arctic deep-sea hydrothermal vent microbiomes

Posteroppslag om presentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Velkommen til dette seminaret der Trong Thuc Nguyen presenterer status for sitt doktorgradsprosjekt.  Presentasjonen er åpen for alle interesserte.

Evalueringskomité 

Professor Gunnar Bratbak, Professor Håkon Dahle

Veiledere

Forsker Runar Stokke, Professor Ida Helene Steen