Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Disputasdato

Disputas : Mari Torsdotter Raudstein

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Application of CRISPR-based gene editing tools in Atlantic salmon"

Opponenter:

  1. Senior forsker Diego Robledo Sánchez, University of Edinburgh
  2. Førsteamanuensis Guro Katrine Sandvik, Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Biosciences

Leder av komiteen

Professor Nina Sylvia Liland

Disputasleder

Førsteamanuensis Anita Rønneseth

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.