Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nye mastergrader

Masterpresentasjoner, Institutt for biovitenskap, torsdag 13. juni

Hovedinnhold

Under finner du en liste over våre masterkandidater som presenterer masteroppgaven sin som en del av avsluttende eksamen for mastergraden. Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

10.15-10.45 Maiken Helsø (Profesjonsstudium i fiskehelse-akvamedisin)

Sted: seminarrom K1, 1. etg., A-blokk, Biologen, Thormøhlens gate 53A

Oppgavetittel: Miljøoverlevelse hos Spironucleus salmonicida - parasitten som forårsaker systemisk spironukleose hos oppdrettslaks

Veiledere
Hovedveileder: Egil Karlsbakk (UiB)
Bi-veileder: Bjørn Olav Kvamme (HI)

Kommisjon
Ekstern sensor: Stein Mortensen (HI)
Intern sensor: Sigurd Handeland (UiB)

10.15-10.45 Sarah Mittank (Master i biologi - Marinbiologi)

Sted: møterom Styrehuset, 2. etg., A-blokk, Biologen, Thormøhlens gate 53A

Oppgavetittel: Effects of Intermittent and Continuous Noise on Spawning Atlantic Cod, Gadus morhua L. – A Vocalization Dilemma?

Veiledere
Hovedveileder: Karen de Jong (HI)
Intern veileder: Beatriz Diaz Pauli (UiB-BIO)

Kommisjon
Ekstern sensor: Rebekah A. Oomen (Universitetet i Agder)
Intern sensor: Christian Jørgensen (UiB-BIO)

13.15-13.45 Sigmund Larsson (Profesjonsstudium i fiskehelse-akvamedisin)

Sted: seminarrom K3, 1. etg., B-blokk, Biologen, Thormøhlens gate 53B

Oppgavetittel: Undersøkelse av ulike skjellarters mottakelighet for mikroparasitten Marteilia pararefringens: en feltstudie

Veiledere
Hovedveileder: Stein Mortensen (HI)
Intern veileder: Egil Karlsbakk (UiB-BIO)

Kommisjon
Ekstern sensor: Trond Einar Isaksen (NORCE)
Intern sensor: Hege Hellberg (UiB-BIO/Pharmaq Analytiq)

14.15-14.45 Tiril Vestrheim (Master i biologi - Fiskeribiologi og forvaltning)

Sted: seminarrom K1, 1. etg., A-blokk, Biologen, Thormøhlens gate 53A

Oppgavetittel: Varying back-calculated growth in Atlantic herring (Clupea harengus) along the Norwegian coast based on scales and otoliths

Veiledere
Hovedveileder: Florian Berg (HI)
Intern veileder: Arild Folkvord (UiB-BIO)

Kommisjon
Ekstern sensor: Petter Fossum (HI)
Intern sensor: Mikko Heino (UiB-BIO)