Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Jobb etter studiene

Hva kan jeg bli?

Lurer du på hvor du kan få jobb etter endt utdanning innen biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat? Her finner du informasjon om mulige karrierevalg, hvordan en går frem, og nederst på siden finner du intervju med tidligere studenter ved BIO.

Foto/ill.:
Linn Hagenlund

Hovedinnhold

Biologi

Biologisk kompetanse trengs i både næringsliv, forvaltning, helsevesen og forskning. Med en bachelor i biologi kan du jobbe innen mange yrker og bransjar. Tidlegare studentar finner du for eksempel i:

   Molekylærbiologi

   Mange molekylærbiologer jobber med forsking og undervisning og som ingeniører - ved universitet og høgskoler, eller ved store sykehus. Molekylærbiologar er også viktige innen: 

   • bioteknologi for å bruke levende organismer til å lage nyttige produkter, som antibiotika 
   • farmasøytisk industri for å produsere medikament eller utstyr for diagnose eller behandling av sykdommer  
   • matforskning 
   • oljeindustri 
   • marin forskning 
   • kosmetisk industri
   • Konsulent i privat sektor 
   • Rådgiver i offentlig forvaltning 

   Merk at det ofte er nødvendig å bygge på bachelorstudiet med en mastergrad i molekylærbiologi eller biokjemi for å være kvalifisert til å jobbe på eit laboratorium.

   Fiskehelse

   Det har vært stor etterspørsel etter fiskehelsekandidater og alle kandidater i fiskehelse har fått jobb rett etter avsluttet studium.

   Du kan jobbe som autorisert fiskehelsebiolog i fiskehelsetjenesten og havbruksnæringa. Du kan også jobbe med vaksineutvikling i farmasøytisk industri, eller du kan få jobb i Mattilsynet og jobbe med tilsyn og forvaltning av havbruksnæringen eller institusjoner innenfor utdanning og forsking.

   Fiskhelsekandidater er også kvalifiserte for videre doktorgradsstudium på fagfeltet.

   Havbruk og sjømat

   Norge er verdensledende innen havbruk og havbruksteknologi, og har stor og brei aktivitet på dette feltet.  

   Med utdanning i havbruk og sjømat vil du være attraktiv innen havbruks- og sjømatnæringa i Norge generelt, og som ingeniør i havbrukssektoren spesielt. 

   Dette er en fornybar næring i sterk vekst og utvikling, som har behov for ulik kompetanse på mange nivå innen: 

   • oppdrett 
   • fôr 
   • finansiering  
   • forsikring 
   • utstyr 

   Med denne utdanningen har du i tillegg til den biologiske bakgrunnen også innslag av teknisk, økonomisk og kommersiell kompetanse. Du vil da være skikket til å drive forretningsutvikling og entreprenørskap samtidig som du har solid innsikt i produkt og metodikk i havbruk. 

   Etter mastergraden kan du gå videre akademisk og satse på en doktorgrad og forsking

   Veiledning og nettverk

   Karrieresenteret har nyttig informasjon for jobbsøkere, og tilbyr også kurs og veiledning.

   Melder du deg inn i UiB Alumni, holder du kontakten. Du får invitasjoner til alumnustreff, månedlig nyhetsbrev og tilgang til et nettverk med over 5000 UiB-alumner. Les mer om UiB Alumni her, eller gå rett til innmeldingssiden