Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskningsinfrastruktur

Forskningsfartøy

Sammen med Havforskningsinstituttet eier UiB flere forskningsfartøy: