Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Feltkurs

Tidlig ut på felt

BIO 102 studenter på feltkurs på Milde og Espegrend

Frede Thingstad explains their mesocosm experiment.
Frede Thingstad explains their mesocosm experiment.
Foto/ill.:
Julie Skadal

Hovedinnhold

I slutten av juni reiste mer enn 70 studenter fra BIO 102 til Fana folkehøgskole for å tjuvstarte på høstsemesteret og delta på feltkurset i BIO 102.  Studentene gjennomførte feltarbeid på Arboretet og på Marinbiologisk stasjon (MBS) på Espeland.

Fra emnebeskrivelsen for BIO 102, Organismebiologi II, leser vi at kurset har som mål:

«å utvikle studentens kunnskap i populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, økosystemer, og bevaringsøkologi for prokaryote organismer, planter, sopp, og dyr,. Gjennom en kombinasjon av arbeid i felt og forelesninger vil studentene bli trenet på identifisering av arter, samt å utvikle en forståelse av hvordan artene er tilpasset miljøet de lever i, hvilke krav de stiller til miljøet, og hvordan artene påvirker og er avhengig av hverandre. I tillegg vil noen av de spesielle utfordringer man har ved bevaring av biologisk mangfold i Norden bli diskutert (truede arter og naturtyper, svartelister, etc.). Videre vil emnet inneholde en innføring i vitenskapelige metoder i felt brukt til å studere de nevnte aspektene.»

Flere av BIOs professorer, ingeniører, PhD- og master studenter har stilt opp for å veilede BIO 102-studentene gjennom felt-seansen. Til tross for dystre værmeldinger slo finværet til denne uka. På MBS fikk studentene oppleve litt av havets mangfold, med introduksjon til den mikrobiologiske verden, via plankton til fisk av ulike slag. Deltakelse på fangstfeltet med strandnot, garn og ruser var en ny opplevelse for de fleste nyfikne studentene og vel verd å ta med seg videre.

Les mer om BIO102, Organismebiologi II

Bilder fra BIO 102 feltkurs, juni 2013 er tatt av Julie Skadal og Anne Gro Vea Salvanes.