Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
BIO-utmerkelser

BIO-utmerkelser for 2012

Følgende personer ble overrakt diplom og gavesjekk under BIO-julefesten 7. desember 2012.

Hovedinnhold

Årets kollega: Jan Berge, EECRG.

Jan Berge ble pensjonist fra nyttår 2013. Han har vært en uvurderlig del av forskningsgruppen EECRG, og spesielt for pollenlaboratoriet gjennom hele sin karriere. Han har hjulpet mange generasjoner av studenter både på lab og i felt, alltid positiv, støttende og omsorgsfull. Han er også en kreativ fotograf som bl.a. har bidratt til den flotte pollenutstillingen på Universitetsmuseet.

 

Årets underviser (bachelor): John-Arvid Grytnes, EECRG.

John-Arvid er en meget dyktig fagperson som samtidig klarer å formidle faget på en måte som gjør ting enkle å forstå. Han har i år hatt ansvaret for å koordinere det nye BIO102-kurset, der flere feltuker inngår med store studentgrupper. Studentene jubler for det nye opplegget.

 

Årets underviser (master): Karin Pittman, FØH.

Karin er også en entusiastisk underviser og organisator. Hennes innovative ideer for hvordan studentene skal presentere sitt prosjektarbeid på nye og originale måter har allerede tiltrukket seg mye mediaoppmerksomhet. Hennes bidrag er viktig for å gi studentene den rette innstillingen før de går løs på sone masterprosjekt.

 

Årets artikkel: Jeppe Kolding, FØH, og Mikko Heino, Evofish.

Jeppe og Mikko har deltatt med sentrale bidrag i en artikkel som har oppnådd stor interesse både i media og på politisk nivå. Artikkelen ”Reconsidering the Consequences of Selective Fisheries” i Science argumenter for en mer holistisk tilnærming til fiskeriene. Artikkelen har allerede 11 siteringer og har blitt presentert for EU parlamentet av Jeppe.

 

BIOs spesialpris 2012: H. John Birks, EECRG.

John Birks får prisen får sin lange og dedikerte innsats for forskningen, for fagfeltet, og for instituttet. John fikk i 2012 prisen Lifetime Achievement Award fra International Paleolimnological Society. John er en særdeles produktiv og aktiv forsker som publiserer godt siterte artikler. Han har publisert mer enn 240 artikler med til sammen mer enn 9000 siteringer (!), og har en h-index i ISI på 51. John er også en fremragende veileder og foreleser, og fikk BIOs foreleserpris for noen år siden.