Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Drømmer om å bli marinbiolog

Shona Hugøy går andre semesteret på bachelorstudiet i biologi. Hun har siden hun var liten og gikk i fjæresteinene og samlet snegler drømt om å bli marinbiolog.

Hovedinnhold

”Då eg va på biologitur til Tenerife med 3BI klassen min på vidaregåande, va da ingen tvil om at eg ville studera biologi. Då me va i fjæra fekk eg sjå og halde min første sjøpølse, og då var eg ganske "hooka" på å studera biologi.

Akkurat hvilken retning innenfor marinbiologien hun vil gå er hun ikke sikker på enda, men vil nok satse på en forskerkarriere. ”Det som er fint med bachelorstudiet i biologi er at du får vært gjennom alle de grunnleggende emnene som er biologien, så har en mulighet til å spesialisere seg i de siste semestrene med et godt grunnlag” sier Shona. Hun ser fram til de siste semestrene med valgfrie fag slik at hun kan velge hvilken retning hun vil gå videre. Hun vurderer også et semester på utveksling til et annet universitet for å møte folk, kulturer og få en fordypning innenfor den retningen hun kommer til å velge.

Første semesteret var relativt tungt, og det hadde vært fint med et forkurs i kjemi slik som det er i matte. Mottaket ved fakultetet var veldig bra og hun fikk venner fra første dag.

Studiehverdagen er delt opp med forelesninger og lab der arbeidsfordelingen gjennom uken er lagt opp slik at hun også får tid til å lese i tillegg.

Bergen ble valgt som studieby på grunn av at hun bare hadde hørt positive ting om det å være student i her. Av emnene Shona har nå trekker hun lett fram kurset i zoologi der en med både laboratorieøvelser og feltkurs gjør at en får en mer utfyllende forståelse av emnet.

Shona er aktivt med i Biologisk Fagutvalg (BFU) der de har sosiale arrangementer og filmkvelder. Hun sitter og i instituttrådet og synes det er interessant å bli engasjert inn i instituttet på mer enn studiesiden.