Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Gry Aletta Bjørlykke disputerer

Gry Aletta Bjørlykke disputerer fredag 5. oktober for PhD-graden med avhandlingen: ”Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin

Hovedinnhold

Opponenter:
Professor, Techn.Dr. Eva Tornberg, Lunds universitet, Sverige
Seniorforsker/professor II, ph.d. Øyvind Andersen, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås

Øvrig medlem i komiteen:
Forsker, ph.d. Odd André Karlsen, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

For mer informasjon se pressemelding