Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Oppskriften på berekraftig fiskeri

Dorothy J. Dankel disputerer 12 juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Building blocks of sustainability in marine fisheries management: Stakeholders, objectives, and strategies".

Hovedinnhold

les mer fra Kyst.no